Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vědomí hvězdného JÁ

Vědomí hvězdného Já

Prohlášení:

V mém životě nastal čas uvědomění si sebe sama

·       Tak, jak Bohem stvořeno bylo a v Kristu projeveno s láskou a pokorou nejvyšší

·       Tak, jak matka příroda povznesla člověka nad druhy ostatní v rozumu a on v pýše zatratil

·       Tak, jak druhové moji ve své síle nespatřují dar, ale moc a ziskuchtivost

·       Tak, jak Jednota boží vůle byla narušena člověkem do temnoty propadnuvším

·       Tak, já přijímám novou možnost v propojení k druhům veškerenstva.

 

Slib přijetí

A ve chvále světa a jeho možnostech si přeji žít.

A dávám k dispozici i talenty i lásku svoji Celku.

A prohlubuji vhledy a prchavé okamžiky dění lidského nestavím nad hloubi Já.

A povznáším ku hvězdám lidskou víru a moc měnit základ. A poučení tato v lásce a laskavosti předám všem.