Jdi na obsah Jdi na menu
 


O změnách na planetě, životních principech, vztazích...

 

obrazy-bobo-001.jpg

O změnách na planetě

Otevři se úžasným informacím, které k tobě přicházejí poselstvími světla. Vnímej, kam směřují světelné paprsky, kteří lidé je mají ve vlasech, ve tváři, v oblečení. Jaké symboly vytváří světlo přírodních scenérií, kde okna představují průhledy do jiných světů (okna do nebe). Sleduj i další informace, náhodně zaslechnuté rozhovory, obrázky, texty, řeči zvířat (když zakráká vrána do hovoru, není to náhoda) - i to všechno jsou poslové předávající informace. Hlídej si i svoji řeč. Kde se ti zadrhne, tam ztichni. Hlídej si svá gesta a vyjadřování obecně. Už není dovoleno poučovat, moralizovat, vkládat své vlastní postřehy do cizích postřehů. Je možné jen o sobě rozhodovat a zkušenosti sdělovat pouze epizodně. Svět se již roztřídil. Světlo i tma již vymezily svá území. Světelné dráhy jdoucí z čistých zásobníků Vesmíru, právě teď vstupují do atmosféry Země jako obrovské laserové záblesky. Doslova „rozstřelí“ poslední zdroje negativních energií. Každý člověk, se podílí na šíření světla ve svém rodu. Vytvořte světelné obrazce, podobné souhvězdím a ty držte do konce věků.

O životních principech

Principy, které si člověk ustanoví jako svůj vnitřní řád, je třeba obalit růžovou vibrací lásky a při jejich zachovávání být stále v průtoku dění. Principy lidé mohou užívat jako pilíře a záchytné body. Nikdy však jako dogmata a stereotypy. To, co bylo dlouhý čas oporou a pevným bodem, se může stát přítěží a brzdou. Plynutí je jediný možný způsob života. Ani ti, kdo žijí ve hmotě a rozumem již nebudou chráněni v tomto programu stagnace. Trvání na svém, jako možnost životního postoje, již Vesmír zrušil. Trvale nikdo nemůže zůstat v dospělosti jako žák první třídy.  Doba výuky poučení a třídění končí. Čím větší pestrost, tím snazší je výběr a přizpůsobení se běhu dění. 

O změnách pro ženy

Už se dlouhý čas chystáš změnit svůj přístup k životu. To se ale projeví pouze ve vnitřním prožívání. Očekáváš a posuzuješ okolí. To je ale přístup, který neposouvá. Lidé jsou, jací chtějí být. Ty se zařiď pro sebe. Co je pro tebe neúnosné, to se snaž zařídit jinak. Lidé kolem tebe tě učí být sama sebou. Právě teď je doba otevření se zcela radikálním změnám. Ti, kdo se drží starých pořádků a jistot, budou velice překvapeni, jak Vesmír pomáhá. Třeba ztrátou původce problémů. Každý by však měl využít svoji statečnost, přímost a schopnosti dorozumět se. Nejde to však vždy. Nesmí v prožívání však být ani stopa zla, agrese a přesouvání viny na druhého. Nikdo nemá vinu za prožívání člověka, jen on sám. To se jeví nepochopitelné v případě agresorů, teroristů, násilníků, šikanujících… Vše je však vesmírný plán. A vždy je jiná cesta.

Otevři se zcela svým srdcem bílé vibraci Panenky Marie. Jdi k oltáři, k soše, ke kapli, k obrazu a mluv s ní ze srdce do srdce. Ona ti pomůže a napoví, jako žena ženě. Uklidni se a přestaň být smutná. Jen tak se k tobě dostanou energie radosti.

Děkuj za život a příležitosti.

Rozhodování

Tam, kde k člověku stále mohou přicházet pochybnosti o vlastním rozhodování, je špatně sebeúcta. Člověk má právo na omyl. Ten patří k životu lidí stejně jako úspěch. Dokud si nepřipustíš, že jsi člověk omylný a máš právo si vše odpustit, budou se ti vracet pokušení ke špatným volbám. Dej prostor svému srdci. Je marné  se pokoušet všemu porozumět, přijít na kloub zákonitostem dějů. Věř: Žádné nejsou. Jsi jen ty a tvoje volby. Při špatných si uvědom jiné možnosti, při správných se raduj a postup výš. Každý den se dívej s pozorností, co je jinak. Jiná vůně venku, doma, okolo tebe. Jiní lidé a příležitosti. Jiné věci v nabídce. Jiné pocity při setkáních se zvířaty. Jiné vidění přírody. Ber vše jako hru a věz, že hlavní hráč jsi ty. Proč by měl někdo jiný volit tvůj tah. Nemá na to právo, ty ano. Už to pochop. Štěstí tě čeká všude, když ho zvolíš jako svoji cestu.

O vztazích

Už se postav ke svému životu čelem. Podívej se pravdě do očí. Kdo tě má rád, ten tě podporuje. Program karma končí a není třeba hloubat nad skrytými projevy dějů. Ti, kdo k sobě patří, to cítí srdcem a vzájemně se podporují. Omílání lidských postojů, že někdo někoho miluje přesto že mu ubližuje apod. je nesmyslné oddalování řešení. Nikdo neubližuje tomu, koho miluje. Pro každého je připravena éra prožívání radosti především ze sebe. Vazby na lítost a programy druhých končí. Odhoď stranou všechny pochybnosti a prostě žij. Vše ostatní samo odpadne. Péče o děti a osoby postižené, nemohoucí a bezbranné je samozřejmá. Všechny další připoutání se právě teď ruší. Každý je zde sám za sebe. 

Každý, kdo se pro sebe stává učitelem i žákem, je v průtoku dění a jeho užitečnost se zvyšuje obrovskou měrou. Podstupuješ li právě teď uvědomění si sebe sama v této pozici, jdeš správným směrem. Lidé jsou k sobě v různých vztazích a v různých energetických vazbách. Uvědom si rozdílnost tohoto působení. Tam, kde to neladí, ustup, tam, kde se tvé srdce tetelí blahem, si to užij. Už však odstup od vnímání, že kdokoliv je blíž, výš, lepší, horší, chytřejší, hloupější, hodnější, zajímavější… to všechno jsou hodnocení.  Lidem je ještě tolerován tento přístup. Jsou tak zvyklí, orientují se tak v lidské společnosti, vymezují si svůj post. Ty si však máš uvědomit, že každý v sobě má všechno: mistra i žáka, pachatele i oběť, chytrého i hloupého, dobrého i zlého. Jen se právě teď vše projevuje více skrze určitou energetickou oblast. A to je každého svobodná volba. Ty buď sama (sám) sebou.

Každý, kdo pro sebe hledá cestu spokojenosti i odvahy, je donucen hledat střed sebe sama. Od svých předků se uč, jak stát na svém, udělej si však pořádek ve vědomém přijetí rodových talentů. Cesta poutníků světla je právě teď velmi spletitá. Rozlišit to, co člověk zvládá a to, co odkládá jako potíže, je velice těžké. Je třeba jít krok za krkem. Každý den ujít kousek cesty. Pochválit se a upřímně radovat z úspěchu: dneska jsem s úspěchem a laskavostí zvládla (zvládl) tu a tu situaci (i každodenní malá setkání). Zodpovědnost za sebe je priorita. Pokud už jsi pochopil (pochopila), že řešit druhé je zbytečné, je třeba rozlišovat, co je ještě tvoje a co už je zasahování. Ve vztazích je vždy propojenost vibrací. Postupně se skládá mozaika dějů. Tento rok je stěžejní. Základ je dán. Další patra jsou už každého volba. Cítíš se často osaměle i ve společnosti lidí. Hledej stejné duše. Jsou jinde, než myslíš. Přijmi do života zvířata, odstup od těch, kdo pochybují o talentech svých i tvých. Hranice se posunují tak, jak si každý určí, ve všech směrech: vztahové, existenční, společenské, kariérní. Úspěch je ve tvých rukou.

O odkládání (pro ženy)

Kam lidé dávají své city, je jejich vlastní volba. Projdi situace, kde tvoje srdce plakalo. Tam byly city špatně prožité. Emoce jsou lidským materiálem určeným k prožití situací, kde rozum stagnuje. Srdce pláče tam, kde program není v souladu s duší. Také ego se velmi podílí na takových dějích. Jen plynutí a plynutí je cesta. Každý prochází situacemi, kde lidské energie „drhnou“. Odstup od všeho, co ti bylo uloženo v dětství a ve školních letech. Uvědom si holčičku v sobě. Je líbezná a něžná. Ukazuj lidem tvář, která je tvoje vlastní a už se za sebe postav. Vybojovala sis to, co právě teď vlastníš. Své postavení, své energie, příběh žitý v reálném propojení. Najdi nejsvětlejší energii své aury a tam začni. Znovu, jinak, sama se sebou, za sebe a s láskou.

Ukaž víru v sebe

Kdo chce pro sebe získat výhody, musí počítat s tím, že stanoviska druhých se budou negativně odrážet na veškerém dění. Odstup od zastaralých názorů a dívej se do budoucnosti jen z pohledu člověka, který nezná právě teď jasné řešení. Není jiná možnost, než zkusit to, co se jeví nejpřijatelnější. Odvaha většinou nechybí. To, co chybí je sebedůvěra a tu získáš právě činem. Není přece dáno, že vše se musí vydařit. Důležité je si ale věřit. Pokus, omyl. To je princip lidských zkušeností. Přeber ve své povaze talenty a s těmi jdi dál. Nevěnuj se tomu, čemu nerozumíš, tam bys jen ztrácel čas. Kdo se postaví na tvoji stranu, nemusí být ještě ale přítel. Lidé jsou důvěřiví a mnozí využívají slabost druhých. Vezmi do svých rukou otěže svého života a stavěj na jistotách: to umím – tím začnu (i kdyby to bylo posekání zahrady, oprava aura, vymalování bytu…)tím ukážeš Správcům programů, že sobě věříš. J

Cesta k světlu

Čistá mysl a svobodná vůle

Mysl není omezující ani výhradně rozhodující. Mysl je kontrolní orgán života, který člověku umožňuje procházet situace tak, aby společenská souvztažnost byla zachována. Svobodná vůle hledá prostředky takové, které zářící duši nechávají projít situacemi. Dbej vždy na svoji svobodnou vůli. Tam, kde není možno jinak, ber vše jen jako krátký úsek životní cesty, změň, co se dá a co nejdříve opusť toto území.

Ego a pokora

Ego je to, co dává člověku schopnost přežít. Bez ega není sebeprosazení a schopnost uplatnění se v lidské společnosti, ale i v přírodě, krajině, lidské společnosti.  Ego však nesmí bránit tam, kde zájmy Celku převyšují plán jednotlivce. Věř svému vyššímu Já, své intuici, svojí duši. Ty jsou vždy propojeny s celistvostí Vesmíru. Kde pokora dává člověku identitu světlené součásti Celku, tam ego již nemá své místo.

Boj rozumu s intuicí

Rozumové prožívání nesmí být výsadní a jediné rozhodující v životě. Vyváženost rozumu a intuice představuje harmonii hemisfér, rozhodování, cítění, ega i pokory, všech energií života. Tam, kde červený rozum a modrá intuice vytváří soulad, nastupuje fialová harmonie diplomacie a nadhledu. Naslouchej své intuici a dávej jí prostor k uplatnění všude tam, kde rozum získal převahu.

Uvolnění mysli a nalezení jednoduchosti řádu Vesmíru

Nevymýšlej, co vymyslet nelze, nech věci plynout, všude tam, kde cítíš bloky a neprůchodnost. Dýchej zhluboka a podívej se do všech světových stran. Třeba je možnost řešení zcela jiná a třeba jen máš s pokorou vyčkat dalších okamžiků. Všechno, co se právě teď odehrává, nemusí být nutně určeno k řešení. Některé věci je třeba odžít určitý čas. V jednoduchosti najdeš harmonii Vesmíru. Dělej běžné věci, užívej si každou minutu, chraň své zdraví a buď užitečný. Žij v radosti a spokojenosti a vybírej si pozitivní věci. Láska je základním citem. To, co sám chceš zažít, dopřej i druhým. Žij v míru se sebou i se světem.

Být součástí celku

Hlídej si své emoce a projevuj se jen tam, kde tvoje spoluúčast je žádoucí. Ve velkém množství dějů se angažuješ, to však přestává být v souladu s tvým plánem. Hleď si více sebe. Odpoj své prožitky od jednotlivců a více se věnuj celku. Uvědom si, že to,co vložíš do energie všeho, zde zůstává jako tvoje dílo. Spolupodílení končí. Máš možnost napojení k vyšším průvodcům. Rozumová bariéra, vytvořená v dětství, sice ještě částečně brání, ale světelný průvodce je k tobě nejblíže za celý život. Pravdy, které přináší, se budou snášet jako jednotlivá peříčka a poznání. Zklidni běh svého života. Přejdi z vibrace oranžové, rychlé a aktivní, do klidnější zlato žluté. To je světlo, které tě právě teď obaluje – tekuté zlato. Všem, kdo dávají, právě teď umožňuje najít pravou míru. Nadechni se a začni znovu a jinak. Buď vlaštovkou, která radostně staví svoje hnízdo, chrání svoji rodinu, radostně štěbetá, ale o nikoho jiného se nezajímá. Patří k hejnu a vnímá jeho soudržnost a ochranu. Je vědomou součástí celku.

O PRINCIPECH ŽIVOTA II  

Principy, které lidé přijímají právě teď, jsou zcela odlišné od těch stávajících. Jakoby se prožívání života v základu změnilo. To, co bylo pro partnerství zázemím a jistotou, se stává pouty a vazbami neudržitelnými. To, co kdysi člověk vnímal jako pomoc a podporu, se jeví jako vměšování a omezování. Jeden ztrácí druhého, aby našel sám sebe. Kdo přijal tento princip, bude šťasten. Protože se zbaví všech vazeb strhujících zpět do duality. Kam až sahá lidské vědomí, určuje Plán duše. Podívej se pod povrch věcí. Kde je jen póza, pozlátko a masky. Kdo ti fandí a jde s tebou ve stejné energii. Ti, kdo jsou tví přátelé opravdu, tě vnímají jako osobnost jedinečnou. Kritici a hodnotitelé jsou v nižších úrovních. Kdo svobodu druhých respektuje jen okrajově, sám bude o ni připraven. Ptej se sebe sama: „Co už jsem zvládla (zvládl) v tomto životě a vracet se k tomu není třeba?“ „Co si dám za úkol právě teď?“ Stačí jeden schůdek. 

POCHOPENÍ VYŠŠÍHO PLÁNU ŽIVOTA

Úspěchy, které jsi dokázal (dokázala) v tomto životě, se stávají základem prožívání. Člověk by se měl naučit žít v energiích dobra a strhávání do negativit ignorovat. Pro lidi, kteří procházejí branami poznání právě teď, je často velkým překvapením vlastní identita. Někdy je hvězdná. Víc se dívej k obloze a k jiným světům. Víra je základem pro identifikaci duše. Co pro tebe znamená příroda, to znamená Bůh Otec. Stvoření samo je v principu života. Celek se právě teď lidem rozkrývá. Chápou stěží jiné entity, jiné světy, paralelní, jemnohmotné, energeticky odlišné. Všechno je v paměti buněk. Když vstoupíš do sebe, najdeš klid a spokojenost. Samota je pro lidi léčivá. Naučí se tak respektovat sebe a sami se sebou vystačit. Odlišnost energetická je obrovská. Najdi možnost, jak být víc sám (sama). To znamená: bez hluku, bez cizí řeči i jiných projevů. Mnoho lidí má právě teď možnost pochopit svůj Vyšší plán života.

UŽITEČNOST PRO VESMÍR

Děje, které přicházejí, se pro lidi budou stávat těžce zvládnutelnými, pokud se budou odpoutávat od svého středu. Žít v sobě znamená: žít skrze vlastní pocity, nemít pevné vazby k druhým, nepřipoutávat se k majetku, věcem, práci, domům, místu bydliště... Jistota hmoty je vnímána jako ocenění tohoto materiálu. Energie lidská se rozprostírá do Vesmíru a tam je použitelná i pro jiné entity. Tato jedinečnost je velice ceněna a chráněna Vyšším řádem světa. Oranžová energie je jemná a propojená s barvou aprikot.  Znamená ženskost a něhu do vztahů.

JEDINEČNOST A OSOBNÍ CESTA

Právě teď se otevírá cesta k práci s jemnohmotnými energiemi. To, co vnímáš jako nápovědy, si zapisuj. Dostaneš tak ucelený náhled, jak pracovat. Lidé očekávají návody a ověřené postupy. Ty existují, ale jsou vždy jen částečně funkční. Každý má svoji možnost a svůj jedinečný dar. Uvědomit si, že podáním ruky už člověk pracuje, je občas překvapením. Vizualizace vlastní aury se stane základem života. Vnímej vnitřním zrakem sama sebe. Barvy, které vnímáš, prožívej. Uvědom si, že zelená je láska a oranžová akce. Když máš velkou chuť odpočívat, obal se modrofialovou. Bílá je klid a vnitřní spokojenost. Žlutá je rozhodnost a vůle, červená tě jistí ve hmotě a hnědá přímo uzemňuje. Tyto barvy jsou teď pro tebe důležité. Hýčkej svoje tělo a hledej odstíny nejpříjemnější. Ani bílá vždy není stejná. Tvoje zářící Duše ti napoví. Podporuje tě síla světelného systému. Duše, které jsou spojeny jemnými vlákny, tvoří záchrannou síť Vesmíru. Člověk pak ví, že nikdy není sám. Jen se vědomě naučit toto využívat.

RŮZNÉ ÚROVNĚ BYTÍ

Vztahy, které právě teď končí, budou pro lidi znamenat jen epizody v příbězích. Světlo, které se objevuje tam, kde lidé dávají prostor srdci, programu duše a laskavosti, se propojují v celosvětovou síť, zářící po celé planetě. Ti, kdož očima a vnitřním zrakem vnímají energie, jsou zde proto, aby ostatním pomáhali. Ti tam, kde tápou ve tmě, chovají se hloupě a útočí. Oddalování vstupu do vyšších úrovníbytí se lidem těžce nevyplácí. Připadají si odtrženi od dění, vnímají jen epizodně nápovědy, utápějí se ve svých pocitech a potřebách útočit. Ti, kdož vyšší souvislosti chápou, vnímají a žijí, jsou zde proto, aby předvedli život ve světle. Tak, jak topící se v bažině vidí stát strom ozářený jasem slunce i měsíce, pevně, statečně, neochvějně, čistě. Každý se stát stromem nedokáže, ale vzory jsou velice potřebné. Uvědom si svoji roli, propoj korunu stromu (svoje prožívání a aktivity) s ostatními stromy a dál vše vnímej jako Vyšší plán. I tvé kořeny jsou záchytnými body pro ty, kdož se topí v bahně ega. 

Zapsala Eva Motyčková